Direct naar de inhoud

Vaste activiteiten

Onze activiteiten bieden je stof tot nadenken en je geest te scherpen. Ze geven je ook de mogelijkheid anderen te ontmoeten. Je bent van harte uitgenodigd voor deelname.

Humanistisch café

Elke 2e zondagmiddag van de maand vind je ons in het Humanistisch Café. De sfeer is er informeel. Een inleidend verhaal geeft inzicht in een maatschappelijk onderwerp of de opvattingen over een filosofische manier van denken. maar ook over literatuur of kunst.

Na afloop van de lezing of presentatie is de Bar open en kan het cafébezoek blijven napraten over het onderwerp. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
Het Humanistisch Café bevindt zich in het Loge-gebouw van de Vrijmetselaars aan de Rijkmanstraat 10 en is open van 14.00 tot 16.00 uur ( toegang tot de zaal vanaf 13.30 uur).

Let op: Als het Humanistisch Café op een (tijdelijke) andere locatie wordt georganiseerd, zal dit tijdig bekend gemaakt worden.

Route beschrijving: (let op: één richtingsverkeer in de Rijkmanstraat). Naast het gebouw is een parkeerplaats, te bereiken door vanaf de Welle via de Zandpoort richting de Brink te rijden. Dan eerste weg rechts (Achter de Muren Zandpoort) en aan het einde van de weg linksaf. De parkeerplaats is na 50m aan uw linkerkant. U kunt eventueel ook onder de Wilhelminabrug parkeren (betaald).

Literatuurkring 

Elke 4 tot 6 weken komt een groep bijeen. De deelnemers komen met elkaar in contact in huiskamergesprekken over een vooraf gelezen boek.  Op middagen wordt op een informele wijze over het gelezen werk van gedachten gewisseld. Kom gerust eens een kijkje nemen. Momenteel is er een vacature om een leesgroep te coördineren. 
Aanmelden kan via: [email protected]     

Poëziekring

Met enige regelmaat komen poëzie-liefhebbers bijeen om te spreken over gedichten die hen aanspreken. Deze groep telt zo’n 6 deelnemers die in een ontspannen sfeer gedichten voorlezen en bespreken. Informatie: Ria Meeuwse; E [email protected]

Walk en Talk

Walk and talk is een maandelijkse wandelgroep in mooie omgevingen met boeiende gesprekken. Wil je meedoen, neem dan contact op met Hiske Galema [email protected] of 06-12529883.

Lunchtime: samen lunchen.

Regelmatig wordt een lunch voor HV-leden georganiseerd. De eerstvolgende gelegenheid is op 5 juli 2024. De kosten bedragen 6,00 euro p.p. Wil je meer weten of mee-eten, meld dit dan bij Mathilde Heinen ([email protected]).

Stadswandeling Deventer en Zutphen

Incidenteel wordt onder leiding van een gids de Humanistische Stadswandeling door de historische binnenstad van Deventer gelopen. De datum wordt tijdig op de website van de afdeling geplaatst en in de lokale kranten.
Kosten: € 5,00 per persoon. Leden gratis
Deelnemers ontvangen tevens het boekje met de stadswandeling. Dit boekje is ook los te koop bij de VVV van Deventer voor € 3.00. De wandelingen zijn ook bij de afdeling te bestellen, stuur hiervoor een mail naar [email protected]

Ook is een route van een stadswandeling in Zutphen opgesteld. De informatie hierover staat in het boekje In de Voetsporen van Henriette.

Henriette is Henriette Polak, die in de Humanistische Canon ‘de moeder van het HV’ wordt genoemd. Daarnaast heeft zij, als mecenas van vele kunstenaars en kunstuitingen, een sterk stempel gedrukt op het culturele leven van Zutphen. Het boekje is voor € 2,50 te koop bij de VVV Zutphen en in de museumwinkel van Musea Zutphen.

Algemeen:

Wil je meedoen aan (de voorbereiding van) activiteiten voor onze afdeling, bv. in het bestuur, de activiteitencommissie of de redactie van het Magazine, meld ons dit dan via: [email protected]

Belangenbehartiging

Nederland is een geseculariseerd land. Het aantal buitenkerkelijken is bijzonder hoog. In Deventer ligt het aantal niet-gelovigen boven de 60%. In andere gemeenten van de afdeling ligt het percentage rond de 50%. Het Humanistisch Verbond staat op de bres voor de belangen van ongodsdienstigen in Nederland en daarbuiten, maar ook in de afdeling. Tegelijkertijd zijn we voor samenwerking en dialoog. Zo hebben we in Deventer de Raad voor Levensbeschouwing opgericht.

Jong HV – Jonge Humanisten

Jong HV is een landelijk verband van jonge humanisten, met in verschillende steden activiteitengroepen. Zij komen geregeld bijeen, in binnen- en buitenland en buigen zij zich over maatschappelijke vragen en voeren actie. Kijk hier voor meer informatie.

Geestelijke begeleiders in ziekenhuizen en zorgcentra

In het Deventer Ziekenhuis en in verschillende zorgcentra zijn geestelijk begeleiders werkzaam die vanuit een humanistische oriëntatie met bewoners, patiënten, familie en medewerkers praten over levensvragen. Informeer bij de instelling naar de geestelijk begeleiders met een humanistische achtergrond.

Lijst van evenementen

  • HV Deventer organiseert een midzomerwandeling naar aanleiding van Wereldhumanismedag. We wandelen in het voetspoor van Henriette Polak (‘moeder van het HV’).

    Locatie: Station Zutphen, Zutphen

Deel dit

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten

Laat je e-mail adres achter en ontvang uitnodigen voor inspirerende activiteiten en gezellige bijeenkomsten. Vink ook het selectie vakje aan als je graag de nieuwsbrieven van de landelijke organisatie wilt ontvangen.

Meld mij ook aan voor de landelijke nieuwsbrief